Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP (§ 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie BIP): Strona Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu składa się z kilku elementów:

1.      Menu nagłówkowego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do następujących informacji, danych i stron:

a.     Strona główna BIP (można także wejść poprzez kliknięcie loga BIP);

b.     BIP ZSTiO;

c.      Strona szkoły (ZSTiO Sandomierz);

d.      Linki;

e.       Praca;

f.        Moduł wyszukujący.

2.      Menu nawigacji (poniżej menu górnego) wskazującego korzystającemu ze strony aktualną pozycję.

3.      Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane aktualnie przeglądane.

4.      Menu przedmiotowego (po lewej stronie witryny). Menu to rozgałęzia się na 4 kategorie:

a.       Pierwsza dotyczy informacji o BIP ZSTiO:

– Strona główna

– o BIP-ie

– Co to jest BIP?

– Instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP

– Redakcję BIP.

b.      Druga jest właściwym rodzajowo menu przedmiotowym wynikającym z zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, które zawiera:

–          Kontrole

–          Majątek

–          Nabór kandydatów na wolne stanowiska

–          Organizacja

–          Organy szkoły

–          Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

–          Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

–          Przedmiot działalności i kompetencje

–          Rejestry, ewidencje i archiwa

–          Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

–          Status prawny / forma prawna

–          Struktura własnościowa

–          Zamówienia publiczne

–          Zrealizowane inwestycje i remonty

c. Istotne informacje / Dobre praktyki, która zawiera:

– Szkolenia dla nauczycieli

– Europejski Kodeks Dobrej Administracji

d. Zarządzanie witryną

– Mapa witryny

– Ostatnia aktywność w witrynie

Przeglądanie:
Strona BIP ZSTiO publikowana jest w dwóch stopniach zagłębienia – strona i jej podstrony.
Aby przeglądać stronę serwisu BIP należy wybrać z menu po lewej stronie ekranu lub w górnej części strony interesujący dział.
Na dole każdej strony znajduje się metryka z informacjami dotyczącymi:

– Podmiotu udostępniającego informację;

– Tożsamości osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;

– Tożsamości osoby, która wprowadziła informację do BIP:

Odnośnik do strony głównej BIP – to odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Odniesienie znajduje się również po kliknięciu logo BIP w górnej części strony. http://www.bip.gov.pl.

Moduł wyszukujący
Aby przeszukiwać serwis BIP ZSTiO należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk „Szukaj w tej witrynie” lub nacisnąć klawisz „Enter”. System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

Linki

Zawiera odesłania do stron internetowych powiązanych rodzajowo działalnością i statusem z ZSTiO.

Praca

Zawiera odesłanie do części menu przedmiotowego – nabór kandydatów na wolne stanowiska.

Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony – jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma – to znaczy, że został przywrócony.

Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treści można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te nie są archiwizowane w przypadku ich wymiany

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wiącek

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry