O BIP-ie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu (ZSTiO), powstała na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.).

Ustawa ta, to podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. Ustawa ustala również zasady i tryb udostępniania tych informacji oraz organa władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe, które mają ustawowy obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Celem powstania BIP jest utworzenie ogólnopolskiej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną BIP jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  – www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Podstawy prawne dla strony BIP ZSTiO:

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – link – kliknij tutaj

·         Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – link – kliknij tutaj

·         Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – link – kliknij tutaj

1.  Czym jest BIP

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wiącek

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

 

Przewiń do góry