Zrealizowane inwestycje i remonty

Zrealizowane inwestycje i remonty (art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy o BIP).

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych od roku 2008:

 

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Lata realizacji

Źródło finansowania

Wartość inwestycji (w tys. PLN brutto)

Uwagi

 Remont nawierzchni boisk poliuretanowego oraz remont zaplecza sanitarno – szatniowego w obiekcie Moje Boisko – Orlik 2012 + roboty dodatkowe  Naprawa uskoku w nawierzchni boiska poliuretanowego; remont posadzek, instalacji wod. – kan. niektórych pomieszczeń sanitarnych oraz remont pokrycia dachowego.  2015  Powiat Sandomierski  19.999,85
 Remont sali gimnastycznej ZSTiO w Sandomierzu – etap I  Remont i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w obrębie sali gimnastycznej oraz wymiana posadzki parkietowej na nawierzchnię sportową  2015  Powiat Sandomierski  93.696,37
 Adaptacja pomieszczeń Pracowni Szkolnych ZSTiO w Sandomierzu na wydzielenie pomieszczenia pracowni szkolnej dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych + roboty dodatkowe. Roboty budowlane konieczne z uwagi na poszerzenie ośrodka egzaminacyjnego do 3 stanowisk z podnośnikiem samochodowym, dodatkową wentylacją awaryjną i urządzeniem do pomiaru sił hamowania.  2014  Powiat Sandomierski  86.633,46
 Dostawa maszyn i urządzeń na wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych w ZSTiO w Sandomierzu  Przedmiotem dostawy i odbioru były:
1. Podnośnik nożycowy diagnostyczny – 1szt;
2. Urządzenie do geometrii kół – 1 szt;
3. Wózek narzędziowy z wyposażeniem – 2 szt.;
4. Urządzenie do diagnostyki samochodowej – 1 szt.;
5. Sprężarka tłokowa – 1 szt.
 2014  Powiat Sandomierski  112.195,93

Przebudowa nawierzchni chodników i dróg dojazdowych na działce nr ewid. 1510/12 będącej w zarządzie ZSTiO ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu

 1. Roboty rozbiórkowe;
 2. Roboty ziemne
 3. Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej;
 4. Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych;
 5. Wykonanie chodników z płytek chodnikowych na podsypce pisakowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
 6. Umocnienie skarp płytami EKO;
 7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm; 8 cm na podsypce cemontowo – piaskowej;
 8. Ułożenie obrzeży betonowych (trylinka);
 9. Regulacja pionowa studzienek.

 

2013

Powiat Sandomierski

161.622,00  + roboty uzupełniające 34.368,64

Zagospodarowanie części działki o nr ewid. 1510/8, po dzierżawionym terenie pod garaże

 1. Rozbiórka betonowych wylewek i fundamentów;
 2. wywiezienie gruzu;
 3. zasypanie starych kanałów oraz piwnic;
 4. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni

2012

Powiat Sandomierski

26.006,26

Remont i budowa ogrodzenia działki szkolnej o nr ewid. 1510/8 oraz remont nawierzchni przy Pracowniach Szkolnych

Remont i budowa ogrodzenia całego placu szkolnego. Ogrodzenie od strony ulicy Słowackiego wykonano z kształtowników z przęseł prostych, pozostała część ogrodzenia z przęseł z panela z drutu. Wykonano 3 (w tym 2 bramy przesuwane automatycznie) oraz 2 furtki.

2012

Powiat Sandomierski

171.758,68

Dostawa Tokarki EPPLE TYP MD 360-1000 szt.1

Dostawa Tokarki jako wyposażenie Pracowni Szkolnych do praktycznej nauki zawodu w zawodzie mechanik

2011

Powiat Sandomierski

28.997,25

Dostawa Frezarko – Wiertarki TYP FP-48SP z podstawą 700 mm

Dostawa Frezarki jako wyposażenie Pracowni Szkolnych do praktycznej nauki zawodu w zawodzie mechanik

2011

Powiat Sandomierski

16.253,00

Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”

 1. Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860 m²;
 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,11 m ²
 3. Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego;
 4. Ogrodzenie terenu;
 5. Oświetlenie terenu;
 6. Chodniki i przejścia.

2010 – 2011

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 2. Województwo Świętokrzyskie;
 3. Powiat Sandomierski

1.238.441,76

Dostawa i montaż pracowni językowej

Pracownia językowa do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

2010

 1. Województwo świętokrzyskie
 2. Powiat Sandomierski

 

17.743,68

Dostawa Degestorium chemicznego kwasoodpornego PCV TYP 1200 wraz z oprzyrządowaniem

Dostawa Degestorium z oprzyrządowaniem jako wyposażenie Pracowni Szkolnych do nauki zawodu technik ochrony środowiska

2010

Powiat Sandomierski

14.030,00

Dostawa Destylarki DE 10 wraz z oprzyrządowaniem

Dostawa Degestorium z oprzyrządowaniem jako wyposażenie Pracowni Szkolnych do nauki zawodu technik ochrony środowiska

2010

Powiat Sandomierski

17.818,10

Dostawa Tokarki uniwersalnej OPTID 320×920

Dostawa Tokarki jako wyposażenie Pracowni Szkolnych do praktycznej nauki zawodu w zawodzie mechanik

2009

Powiat Sandomierski

15.000,00

Wyposażenie Pracowni Szkolnych w meble

 1. Stół warsztatowy z blatem obitym blachą podstawowy; szt. 7;
 2. Regał magazynowy 5 półkowy szt. 4;
 3. Stół warsztatowy z blatem pokrytym ochronną gumą i 1 szafką szt. 3

2009

Powiat Sandomierski

18.556,64

Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu

 1. Roboty budowlane w budynku;
 2. Remont i wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej;
 3. Instalacja wentylacji mechaniczno – grawitacyjnej;
 4. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
 5. Wymiana i remont instalacji elektrycznej;

2009

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 2. Województwo Świętokrzyskie;
 3. Powiat Sandomierski

1.007.335,49

Termoizolacja budynku Pracowni Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

 1. Docieplenie wszystkich ścian metodą lekką – mokrą;
 2. Ocieplenie stropodachu;
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
 4. Wymiana instalacji odgromowej;
 5. Wymiana obróbek blacharskich i odwodnienia dachu;
 6. Wykonanie kolorystyki elewacji wraz z robotami towarzyszącymi

2008

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

570.378,30

Pracownie komputerowe dla szkół

Doposażenie pracowni komputerowej dla Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

2008

 1. Europejski Fundusz Społeczny;
 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej

72.739,68

Darowizna

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

Wyposażenie budynku głównego szkoły w urządzenia do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem wraz z montażem urządzeń

2008

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 2. Powiat Sandomierski

13.831,14


 

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Karolina Bielecka

Przewiń do góry