Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (§ 11 ust. 1 pkt 5 pdpkt b) rozporządzenia o BIP):

Ogłoszenia bieżące Zamawiającego o przetargach:

  1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof Z. Strzeleckiego w Sandomierzu

umowa-nadzór inwestorski

umowa na instalacje elektryczne – przetarg z wolnej ręki

Unieważnienie przetargu z dnia 14.07.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 29.06.2017 r.

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do siwz zbiór oświadczeń

Załącznik nr 3 do siwz doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 4 do siwz potencjał techniczny

Załącznik nr 5 do siwz osoby zdolne do wykonania zamówienia

Załącznik nr 6 do siwz wzór umowy

Załącznik Nr 7 Dokumentacja projektowa – etap I część A i B, stanowiąca  Załącznik Nr 7:

Opis

Rys E1 schemat

Rys E2 parter

Rys E3 parter sala gimn

Rys E4 piętro I

Rys E5 piętro II

Rys E6 wymiennikowna

Rys E7 widok rg

Załącznik Nr 8 Dokumentacja projektowa – etap II, stanowiąca  Załącznik Nr 8:

Rys1 schemat dwg zaktualizowany

Opis II etap

Rys. 1 schemat dwg

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Załącznik Nr 9 specyfikacja techniczna etap I część- A i B

Załącznik Nr 10 Specyfikacja techniczna i wyk-II etap

Załącznik Nr 11 Przedmiar etap I część A – wykonany

Załącznik Nr 12 Przedmiar etap I część B

Załącznik Nr 13 Przedmiar II etap

 

 

Unieważnienie przetargu z dnia 01.06.2017 r.

Zamówienia publiczne (§ 11 ust. 1 pkt 5 pdpkt b) rozporządzenia o BIP):

Ogłoszenia bieżące Zamawiającego o przetargach:

  1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof Z. Strzeleckiego w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do siwz zbiór oświadczeń

Załącznik nr 3 do siwz doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 4 do siwz potencjał techniczny

Załącznik nr 5 do siwz kadra techniczna, osoby zdolne do wykonania zamówienia

Załącznik nr 6 do siwz wzór umowy

Dokumentacja projektowa – etap I część A i B, stanowiąca  Załącznik Nr 7:

Opis

Rys E1 schemat

Rys E2 parter

Rys E3 parter sala gimn

Rys E4 piętro I

Rys E5 piętro II

Rys E6 wymiennikowna

Rys E7 widok rg

Dokumentacja projektowa – etap II, stanowiąca  Załącznik Nr 8:

Rys 1 schemat dwg zaktualizowany

Opis

Rys1 schemat dwg schemat

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

Rys 6

Rys 7

Rys 8
Załącznik Nr 9 Specyfikacja techniczna etap I część- A i B,

Załącznik 11 Przedmiar etap I część A -wykonany

Załącznik Nr 12 Przedmiar etap I część B

Załącznik Nr 13 Przedmiar II etap

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry