Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3 pdpkt d) i e) ustawy o BIP):

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie, za pośrednictwem faksu oraz pocztą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły dokonuje rozdzielenia w/w pism na komórki odpowiedzialne merytorycznie, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w placówce.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisach szczególnych.

Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz zawierać inne wymagania określone w przepisach szczególnych.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny pracy:

Dyrekcja:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Wicedyrektor (kształcenie zawodowe) – Pracownie Szkolne:

Poniedziałek w godzinach od 7:00 do 15:00

Wtorek w godzinach od 7:00 do 15:00

Środa w godzinach od 7:00 do 14:00

Czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00

Piątek w godzinach od 8:00 do 13:00

Wicedyrektor (kształcenie ogólnokształcące):

Poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30

Wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30

Środa w godzinach od 7:30 do 14:30

Czwartek w godzinach od 7:00 do 13:00

Piątek w godzinach od 7:30 do 13:30

Sekretariat szkoły: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Księgowość: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Kadry: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Służba BHP: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00

Pedagog szkolny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00

Biblioteka szkolna:

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Godziny otwarcia szkoły:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 06:00 do 19:00

w piątek w godzinach od 6:00 do 20:00.

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry