Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 1 pkt 1 pdpkt c) ustawy o BIP):

Szkolny zestaw programów nauczania.

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

w Sandomierzu

data zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania: 19.06.2015r.

 

Programy do przedmiotów ogólnokształcących – Technikum Nr 3

Numer w szk. zestawie progr. naucz

Przedmiot

Program

SZPN/1

Język polski

Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum

Zakres podstawowy i rozszerzony. Ponad słowami.,, Barbara Łabęcka”

Nowa Era

SZPN/2

Język angielski

Program nauczanie języka angielskiego dla iv etapu edukacyjnego poziom iv.1.r (zakres rozszerzony) na podbudowie III etapu edukacyjnego (kontynuacja po gimnazjum)

Milada Krajewska

SZPN/2a

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

Liceum ogólnokształcące, profilowane i technikum, IV etap edukacyjny

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka – Cicha

SZPN/3

Język niemiecki

Program nauczania j. niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.

Autorzy: Danuta Kin , Monika Ostrowska – Polak

Program nauczania j. niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym na etapie edukacyjnym IV. 1.

Autorzy: Magdalena Boćko, Sławomira Kołsut, Joanna Krzyżanowska- Szymańska

SZPN/4

Historia

Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Ciekawi Świata , Cezary Tulin

wyd. Operon

SZPN/5 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy i rozszerzony

W centrum uwagi. Mariusz Menz

Nowa Era

SZPN/6 Wiedza o kulturze

Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum ,,Spotkanie z kulturą” Barbara Łabęcka,

Wyd. Nowa Era

SZPN/7

Religia

Świadek Chrystusa” ks. Stanisław Łabendowicz , wyd. AVE Radom

SZPN/8

Matematyka

Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych

Matematyka Europejczyka

Autorzy: K. i A. Nowoświat

Helion Edukacja

SZPN/8a

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceach i technikach zakres rozszerzony oficyna edukacyjna Pazdro, E. Kurczab M. Kurczab E. Świda

SZPN/9

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej

Świat fizyki

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

SZPN/10

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych ,, To jest chemia” Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wydawnictwo NOWA ERA

SZPN/11

Biologia

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Biologia na czasie”

Autor: Marek Kaczmarzyk

SZPN/12

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych , ,, Oblicza geografii”, Ewa Maria Tuz

NOWA ERA

SZPN/12a

Geografia rozszerzona

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum Ogólnokształcącego i technikum,, Oblicza geografii”, Ewa Maria Tuz, Nowa Era

SZPN/13

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej, Żyję i działam bezpiecznie, Jarosław Słomka

SZPN/14

Wychowanie fizyczna

Program nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej wraz z edukacją zdrowotną A. Engler

SZPN/15

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w

zakresie podstawowym dla szkól ponadgimnazjalnych –

,,Krok w przedsiębiorczość” , Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwała

NOWA ERA

SZPN/16

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej, ,,Informatyka Europejczyka” , Jarosław Skłodowski

wyd. Helion

SZPN/17

WDŻ

Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie IV etap edukacyjny ; Grażyna Skirmuntt; ORE Warszawa

SZPN/18

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość, Program nauczania historia i społeczeństwo Dziedzictwo epok, liceum ogólnokształcące i technikum, Katarzyna Panimasz Nowa Era

Programy do przedmiotów ogólnokształcących – ZSZ

Numer w szk. zestawie progr. naucz

Przedmiot

Program

SZPN/1a Język polski Program nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej, Język polski.,, Zrozumieć świat”, Jadwiga Pakulska
SZPN/2a Język angielski Program nauczania języka angielskiego

Liceum ogólnokształcące, profilowane i technikum, IV etap edukacyjny

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka – Cicha

SZPN/4 Historia Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy ,,Ciekawi świata”, Cezary Tulin

wyd. Operon

SZPN/5 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej zakres podstawowy i rozszerzony

,,W centrum uwagi”, Mariusz Menz

wyd. Nowa Era

SZPN/7 Religia Świadek Chrystusa” ks. Stanisław Łabendowicz , wyd. AVE Radom
SZPN/8b Matematyka Program nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej

Dorota Ponczek, wyd. Nowa Era

SZPN/9 Fizyka Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej

,,Świat fizyki”

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

SZPN/10 Chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych ,,To jest chemia” , Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

wyd. NOWA ERA

SZPN/11 Biologia Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Biologia na czasie”

Autor: Marek Kaczmarzyk

SZPN/12 Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii Ewa Maria Tuz ,NOWA ERA
SZPN/13 Edukacja dla bezpieczeństwa Program do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej,, Żyję i działam bezpiecznie”, Jarosław Słomka

SZPN/14

Wychowanie fizyczna

Program nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej wraz z edukacją zdrowotną A. Engler
SZPN/15 Podstawy Przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkól ponadgimnazjalnych –,,Krok w przedsiębiorczość” , Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwała

NOWA ERA

SZPN/16 Informatyka Program nauczania informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych, ,,Informatyka Europejczyka” ,Jarosław Skłodowski

wyd. Helion

SZPN/17 WDŻ Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie IV etap edukacyjny ; Grażyna Skirmuntt; ORE Warszawa

Programy do przedmiotów zawodowych – Technikum Nr 3 i ZSZ

Numer w szk. zestawie progr. naucz.

Nr programu

Nazwa programu

SZPN/19

SZPN/TB/311204/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.18. W zawodzie murarz- tynkarz(cykl kształcenia 2012-2016;2013-2017)

SZPN/19a

SZPN/TB/311204/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Technik Budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.18. W zawodzie murarz- tynkarz (modyfikacja ramowego planu nauczania od roku szkolnego 2014/2015)- cykl kształcenia 2014-2018; 2015-2019)

SZPN/20

SZPN/TPS/311513/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Technik pojazdów samochodowych (cykl kształcenia-2012-2016)

SZPN/20a

SZPN/TPS/311513/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Technik pojazdów samochodowych (modyfikacja programu nauczania +ramowego planu nauczania od roku szkolnego 2014/2015) -cykl kształcenia -2014-2017; 2015-2018)

SZPN/21

SZPN/351203/TI/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Technik informatyk(modyfikacja ramowego planu nauczania od roku szkolnego 2013/2014)- cykl kształcenia 2012-2016;2013-2017)

SZPN /21a

SZPN/351203/TI/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Technik informatyk(modyfikacja ramowego planu nauczania od roku szkolnego 2014/2015) )- cykl kształcenia 2014-2018; 2015-2019)

SZPN/22

SZPN/311206/TD/2015/2016 Program nauczania dla zawodu Technik drogownictwa– cykl kształcenia 2015-2019

SZPN/23

SZPN/514205/ZSZ/2015/2016 Program nauczania dla zawodu Technik usług fryzjerskich -cykl kształcenia 2015-2019

SZPN/24

SZPN/311210/TREA/2015/

2016

Program nauczania dla zawodu Technik renowacji elementów architektury- cykl kształcenia 2015-2019

SZPN/25

SZPN/712616/ZSZ/2015/2016 Program nauczania dla zawodu Monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych -cykl kształcenia 2015-2018

SZPN/26

SZPN/712905/ZSZ/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie– cykl kształcenia 2013-2016

SZPN/26a

SZPN/712905/ZSZ/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie(modyfikacja ramowego planu nauczania od roku szkolnego 2014/2015)- cykl kształcenia 2014-2017; 2015-2018

SZPN/27

SZPN/723103/ZSZ/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych – cykl kształcenia 2013-2016

SZPN/27a

SZPN/723103/ZSZ/2012/2013 Program nauczania dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych (modyfikacja programu nauczania +ramowego planu nauczania od roku szkolnego 2014/2015)- cykl kształcenia 2014-2017; 2015-2018

 

Programy do przedmiotów ogólnokształcących – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Numer w szk. zestawie progr. Naucz

Przedmiot

Program

SZPN/1

Język polski

Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum

Zakres podstawowy i rozszerzony,, Ponad słowami”

Barbara Łabęcka Nowa Era

SZPN/2a

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

Liceum ogólnokształcące, profilowane i technikum, IV etap edukacyjny

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka – Cicha

SZPN/4

Historia

Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Ciekawi Świata , Cezary Tulin

Operon

SZPN/5 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej ,zakres podstawowy

,,W centrum uwagi” Mariusz Merz

Nawa Era

SZPN/8

Matematyka

Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych

Matematyka Europejczyka K. i A. Nowoswiat

Helion Edukacja

SZPN/8a

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceach i technikach zakres rozszerzony oficyna edukacyjna Pazdro, E. Kurczab M. Kurczab E. Świda

SZPN/9

Fizyka

Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

,,Świat fizyki”, Maria Fiałkowska

SZPN/10

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych autor Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, NOWA ERA

SZPN/11

Biologia

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych„Biologia na czasie” Marek Kaczmarzyk

SZPN/12

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii, Ewa Maria Tuz , NOWA ERA

SZPN/12a

Geografia rozszerzona

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii, Ewa Maria Tuz, Nowa Era

SZPN/15

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkól ponadgimnazjalnych –,, Krok w przedsiębiorczość”

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, NOWA ERA

SZPN/16

Informatyka

Program nauczania informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy, ,, Informatyka Europejczyka”

Jarosław Skłodowski wyd. Helion

SZPN/18

Historia i społeczeństwo Program nauczania historia i społeczeństwo Dziedzictwo epok, liceum ogólnokształcące i technikum,, Poznać przeszłość” ,Katarzyna Panimasz Nowa Era

Programy do przedmiotów zawodowych – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Numer w szk. zestawie progr. naucz.

Nr programu

Nazwa programu

SZPN/28

SZPN/B.18./311204/711204/2014/2015 Program nauczania do kwalifikacji

B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich

wyodrębniona w zawodach:

Technik budownictwa-311204

ZSZ – murarz-tynkarz – 711204 -cykl kształcenia odIX.2014r. – XII.2015r.

SZPN/28a

SZPN/B.18./311204/711204/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji

B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich

wyodrębniona w zawodach:

Technik budownictwa-311204

ZSZ – murarz-tynkarz – 711204-cykl kształcenia odIX.2014r. – XII.2016 r.

SZPN/29

SZPN/B.30/311204/311206/311207/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji

B.30.Sporzadzanie kosztorysów raz przygotowanie dokumentacji przetargowej

wyodrębniona w zawodach:

Technik budownictwa- 311204,Technik drogownictwa -311206, Technik dróg i mostów – 311207 – cykl kształcenia od IX.2015r

.

SZPN/30

SZPN/B.33/311204/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji B.33.Organizacja kontrolowanie robót budowlanych wyodrębniona w zawodach:

Technik budownictwa-311204 – cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/31

SZPN/B.5./712905/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy wyodrębniona w zawodach:

ZSZ-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905– cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/32

SZPN/B.6./712905/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich wyodrębniona w zawodach:

ZSZ-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

SZPN/33

SZPN/B.7./712905/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

wyodrębniona w zawodach:

ZSZ-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905– cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/34

SZPN/B.25./311210/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

wyodrębniona w zawodach:

Technik renowacji elementów architektury – 311210– cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/35

SZPN/B.26./311210/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

wyodrębniona w zawodach:

Technik renowacji elementów architektury – 311210– cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/36

SZPN/M.12./311513/741203/2014/2015 Program nauczania do kwalifikacji

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

wyodrębniona w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych-311513

ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – 711203-cykl kształcenia odIX.2014r. – XII.2015r.

SZPN/36a

SZPN/M.12./311513/741203/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

wyodrębniona w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych-311513

ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – 711203- cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/37

SZPN/M.18./311513/741203/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

wyodrębniona w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych-311513

ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – 711203– cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/38

SZPN/E.12./351203/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

wyodrębniona w zawodach:

Technik informatyk – 351203– cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/39

SZPN/E.13./351203/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

wyodrębniona w zawodach:

Technik informatyk – 351203– cykl kształcenia od IX.2015r

SZPN/40

SZPN/E.14./351203/2015/2016 Program nauczania do kwalifikacji E.12.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

wyodrębniona w zawodach:

Technik informatyk – 351203– cykl kształcenia od IX.2015r

 

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Karolina Bielecka

Przewiń do góry