Organy szkoły

Organami szkoły są (art. 6 ust. 1 pkt 2 pdpkt d) ustawy o BIP):

1)      Dyrektor Szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski.

 Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów określa Rozdział 3 Statutu szkoły :

Statut

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry