Szkolenia dla nauczycieli

Instytut Konsultantów Europejskich oraz Krajowy Ośrodek EFS zaprasza do
udziału w bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli wszystkich stopni
nauczania dotyczących ogólnej wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym
(EFS) z wykorzystaniem publikacji zawierającej najlepsze scenariusze
zajęć na temat EFS.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie:
http:www.efs.szkoleniaue.pl
Przewiń do góry